Отслеживание заказа
prom
Prom.ua / Пользовательское соглашение

Угода користувача

1. Загальні положення

1.1 Онлайн-сервіс (платформа) Prom.ua (далі також - «Маркетплейс») - це торгова площадка з величезним асортиментом від продавців зі всієї країни, яка допомагає підприємцям продавати товари і послуги, а покупцям - купувати, а також Маркетплейс є комунікаційною платформою для розміщення тимчасових оголошень від фізичних осіб.

1.2  У цій Угоді користувача терміни використовуються в таких значеннях:

Адміністрація Маркетплейсу - Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» і/або особи, уповноважені ним належним чином на управління Маркетплейсом і надання послуг Користувачам.

Відвідувач - будь-яка особа, яка має доступ до Маркетплейсу, за допомогою мережі Інтернет і використовує Маркетплейс.

Власник Маркетплейсу - Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36507036), є постачальником послуг проміжного характеру в інформаційній сфері в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» і не є ініціатором передачі інформації.

Власник сайту - Продавець, який в порядку, встановленому Договором-офертою про надання послуг або окремого договору з Власником Маркетплейсу, отримав Послугу доступу і для якого був створений сайт, реєстраційні дані до нього зазначені в Особистому кабінеті і який наповнює Сайт інформаційними ресурсами - Контентом.

Верифікація - перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення у відповідне поле на сторінці верифікації спеціального коду, відправленого Адміністрацією Маркетплейсу в SMS / Viber - повідомленні на номер, вказаний Користувачем при реєстрації, оформленні замовлення, написанні відгуку тощо.

Каталог ProSale/Каталог - онлайн-каталог на Маркетплейсі, що є інструментом для відображення та просування товарів Продавців на Маркетплейсі. Доступ до Каталогу ProSale та просування Товарних позицій в ньому можливе за двома моделями оплати: CPA або CPC. Детальніше про послугу доступу до Каталогу ProSale та просування Товарних позицій в ньому за посиланням.

Контент - результати інтелектуальної діяльності, що охороняються та які розміщуються Користувачем на Маркетплейсі, включаючи, але не обмежуючись: назва та опис товарних позицій, фотографії, характеристики товару / послуги, рекламні матеріали, інформація про Продавця або Користувача, відгуки тощо.

Користувач - Продавець, Покупець, Відвідувач, які погодилися з умовами цієї Угоди.
Купити з Prom - інструмент, що дозволяє здійснювати оплати замовлень на Сайтах відповідно до умов, встановлених за посиланням.

Маркетплейс - сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу (платформи) Prom.ua, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://prom.ua і належить Товариству з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36507036). Зміст Маркетплейсу захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

Обліковий запис/Особистий кабінет - електронний кабінет Користувача (аккаунт) у функціональній системі Маркетплейсу, який має унікальний ID, за допомогою якого Користувач може управляти своїми Сервісами. Обліковий запис Користувача створюється у результаті реєстрації з використанням унікального (неповторюваного) номера телефону, або інших засобів автентифікації, що реалізовані на Маркетплейсі.

Покупець - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа - підприємець, яка прийняла умови цієї Угоди і яка, користуючись функціональними можливостями Маркетплейсу та/або послугами відповідно до Довідки для покупця, купує і/або замовляє запропоновані Продавцями товари/послуги. Покупець користується функціональними можливостями Маркетплейсу шляхом автоматичної реєстрації на Маркетплейсі зі створенням для нього «Кабінету покупця» при здійсненні першого замовлення товару на Маркетплейсі.

Політика конфіденційності - умови роботи з конфіденційною інформацією на Маркетплейсі, що є невід'ємною частиною цієї Угоди і розміщена за посиланням: https://prom.ua/ua/privacy-policy.

Пром-оплата - інструмент, що дозволяє здійснювати розрахунки між покупцем та продавцем на Маркетплейсі та/або Сайті відповідно до умов, встановлених за посиланням.

Правила оформлення товарних позицій на Маркетплейсі - вимоги до оформлення Контенту на Маркетплейсі та Сайтах, що є невід'ємною частиною цієї Угоди та розміщені за посиланням.

Правила публікації відгуків - вимоги, яких повинен дотримуватися Покупці при розміщенні та публікації відгуків про діяльність Продавців на Маркетплейсі та Сайтах, що є невід'ємною частиною цієї Угоди та розміщені за посиланням.

Правила розміщення інформації на Маркетплейсі - вимоги, яких повинні дотримуватися Продавці, щоб мати можливість здійснювати продажі та/або розміщувати Товарні позиції на Маркетплейсі та/або Сайтах. Правила є невід'ємною частиною Угоди і розміщені за посиланням.
Продавець - особа, яка здійснює діяльність з продажу товарів і/або послуг, зареєстрована на Маркетплейсі і має доступ до розділу маркетплейсу «Кабінет компанії», в якому може публікувати інформацію про себе (в тому числі - контактну), про пропоновані товари і послуги, комерційні пропозиції і рекламні оголошення, іншу інформацію відповідно до чинного законодавства України. Продавець, який отримує Послугу доступу, одночасно може бути Власником сайту, створеного для нього на основі функціональних можливостей prom.ua. Продавці - фізичні особи, які не зареєстровані як суб`єкти господарювання, не можуть здійснювати з використанням Маркетплейсу систематичну підприємницьку діяльність з продажу товарів/послуг з метою отримання прибутку, однак можуть пропонувати до продажу нові та/або бувші у використанні товари, якими вони не мають наміру користуватись.

Розміщення Товарної позиції - це дія Користувача, яка виражається в публікації або активації однієї Товарної позиції на Маркетплейсі, а також зміні чинної Товарної позиції, якщо така зміна передбачає заміну і/або додавання товару, зміну опису, регіону, тощо.

Сайт - інтернет-сайт Продавця, створений для нього за допомогою функціональних можливостей програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу Електронного Маркетплейсу, розміщеного за адресами: http://prom.ua/ та http://uaprom.net. Такий Сайт може мати  доменне ім'я формату піддомен.prom.ua або для такого сайту Продавець може зареєструвати  зовнішнє доменне ім'я,  без залучення Адміністрації Маркетплейсу.

Сервіси - послуги, перелік і вартість яких розміщені на prom.ua. Продавцям послуги на Маркетплейсі надаються на підставі Договору - оферти про надання послуг, в редакції чинній для такого Продавця, цієї Угоди користувача та Довідки для продавця. Покупцям послуги надаються відповідно до цієї Угоди користувача та інформації, викладеної в Довідці для покупця.

Товар - матеріальний і нематеріальний об'єкт, що пропонується для продажу Користувачами за допомогою Маркетплейсу (в Каталозі ProSale) та/або Сайті з урахуванням правил, що є невід`ємною частиною цієї Угоди.

Товарна позиція/Картка товару - пропозиція Продавця про продаж товару/послуги, яка публікується ним на Маркетплейсі/Сайті.

Угода - дана Угода користувача, яка розміщена за адресою: https://prom.ua/ua/terms-of-use. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (функціонуючі) на даний момент послуги (Сервіси) Маркетплейсу, а також будь-які їх подальші модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги (Сервіси).

1.3 Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Маркетплейсом та/або Сайтом продавця. Шляхом такої взаємодії Користувачі підтверджують, що погоджуються з усіма умовами цієї Угоди користувача, а Адміністрація Маркетплейсу надає їм персональне, невиключне, невідчужуване, обмежене право на вхід і використання Маркетплейсу, а також доступ до Сервісів на умовах, викладених в цій Угоді.

1.4 Будь-яка взаємодія Користувача з Маркетплейсом (у тому числі, але не виключно, реєстрація на Маркетплейсі, Верифікація, розміщення Товарних позицій, перерахування Користувачем грошових коштів Власнику Маркетплейсу як оплату за послуги Маркетплейсу і/або фактичне користування Сервісами) означає безумовну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди (у тому числі її додатками). Така взаємодія з Маркетплейсом є повним і безумовним акцептом цієї Угоди, незнання якої не звільняє Користувача від відповідальності за невиконання її умов.

1.5 Угода користувача може бути змінена Адміністрацією Маркетплейсу без попереднього повідомлення. Поточна версія Угоди користувача доступна на сторінці https://prom.ua/ua/terms-of-use. Продовження користування функціональними можливостями Маркетплейсу через свій Особистий кабінет Користувачем (будь-яка його подальша взаємодія з Маркетплейсом) означає його згоду зі змінами в Угоді.

1.6 У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами цієї Угоди та/або не згоден дотримуватися умов цієї Угоди (або нової редакції Угоди), він має право не користуватися можливостями/Сервісами Маркетплейсу і зобов'язаний припинити використання Маркетплейсу та покинути його, а також розірвати договірні відносини з Адміністрацією Маркетплейсу.

1.7 Крім тексту цієї Угоди, порядок надання Сервісів і користування Маркетплейсом та/або Сайтами визначається також Політикою конфіденційності,  Правилами розміщення інформації на Prom.ua,  Правилами оформлення товарних позицій на Маркетплейсі,  Правилами публікації відгуків,  які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

1.8 Адміністрація Маркетплейсу має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в реєстрації і/або в користуванні функціональними можливостями Маркетплейсу в разі порушення ним умов цієї Угоди.

2. Опис послуг

2.1 Маркетплейс надає послуги, що дозволяють Користувачам реєструватися та створювати Облікові записи, розміщувати Товарні позиції з метою пропонування до продажу товарів і/або послуг, ознайомлюватися з пропозиціями Продавців та здійснювати покупки.

2.1.1. Зокрема, але не виключно, Користувачам Маркетплейсу доступні наступні послуги: надання доступу до програмного забезпечення у вигляді онлайн-сервісу Електронного Маркетплейсу Prom.ua, за допомогою якого здійснюється реєстрація Користувачів та створення Облікового запису, створення Сайту для Продавця та реєстрація доменного імені формату “піддомен.prom.ua”, забезпечується доступ до розділу Маркетплейсу «Кабінет компанії», і/або «Кабінет Покупця», в тому числі доступ до електронного гаманця - «Wallet (Гаманець)», використання Маркетплейсу для розміщення Товарних позицій, відображення товарів Продавця в Каталозі, їх просування, а також інших сервісів, пов'язаних з наданням Покупцям і Відвідувачам можливості вибору та замовлення товарів/послуг Продавців, їх комунікацій стосовно укладення дистанційного договору купівлі-продажу товару, оплатою обраних Покупцями на Маркетплейсі/Сайтах Продавців Товарів та трекінгу їх доставки, розміщення Відгуків та інше.

2.1.2. Послуги на Маркетплейсі доступні на підставі Базового тарифу або Розширених тарифів.

2.2 Після реєстрації на Маркетплейсі Продавець отримує доступ до розділу Маркетплейсу «Кабінет компанії», якому присвоюється унікальний ID-номер і в якому він може публікувати інформацію, яку він надає: контактну інформацію, інформацію про товари і послуги, що ним пропонуються, іншу інформацію. Також в разі обрання Продавцем одного з Розширених тарифів та створення для Продавця Сайту, Продавець може зареєструвати доменне ім'я піддомен.prom.ua або зовнішній домен без залучення Адміністрації Маркетплейсу до процесу реєстрації. Зареєстроване Продавцем доменне ім`я буде використовуватися для Сайту, який функціонуватиме як інтернет-магазин та на якому Продавець розміщуватиме інформацію, з метою пропонування до продажу товарів та/або послуг.

2.2.1. Після реєстрації на Маркетплейсі в якості Продавця Користувач має можливість користуватися Сервісами Маркетплейсу з обмеженими функціональними можливостями без додаткової оплати протягом тестового періоду - 7 календарних днів, після закінчення якого Користувач вибирає один із запропонованих варіантів платних послуг відповідно до умов Договору - оферти або продовжує користуватися Маркетплейсом з обмеженими функціональними можливостями. Детальніше про функціональні можливості доступні протягом тестового періоду за посиланням. Реєстрація та створення на Маркетплейсі Облікового запису, реєстрація доменного імені формату піддомен.prom.ua, доступ до розділів маркетплейсу «Кабінет компанії» і «Кабінет покупця» здійснюється безкоштовно.

2.2.2 У разі виявлення Адміністрацією Маркетплейсу схожості або збігів інформації, що вказана Продавцями у декількох Кабінетах Компаній, доступ до яких отримується відповідно до Базового тарифу або на підставі тестового періоду відповідно до п.2.2.1 цієї Угоди (наприклад, номеру телефону, інших параметрів входу/використання Кабінету Компанії, що використовуються більш ніж для одного Кабінету Компанії тощо), що може свідчити про здійснення Продавцем діяльності на Маркетплейсі з використанням декількох Кабінетів Компанії, Адміністрація Маркетплейсу має право без попередження повністю обмежити доступ до Кабінету/ів Компаній на власний розсуд, при цьому залишивши активними: не більш ніж один Кабінет Компанії на Базовому тарифі або не більш ніж один Кабінет Компанії, який використовується у межах тестового періоду відповідно до положень п. 2.2.1 цієї Угоди.

2.2.3 Платні послуги надаються на Маркетплейсі на умовах Договору - оферти про надання послуг, а також у відповідності до Довідки для продавця та/або Довідки для покупця. Під час першого замовлення Послуги доступу для Користувача може створюватися особистий інтернет-сайт з використанням апаратних і технічних можливостей онлайн-сервісу Електронного Маркетплейсу Prom.ua. Сайт може використовуватися Власником сайту для подання або реалізації його товарів, робіт або послуг шляхом здійснення електронної угоди. Власник сайту самостійно наповнює Сайт та/або відповідні розділи «Kабінета компанії» інформацією, він є ініціатором передачі інформації, має можливість змінювати її зміст і обирати одержувача.

2.3 При першій оплаті і підключенні послуг, які включають перенесення інформації та Контенту Користувача з Маркетплейсу на інші ресурси, що належать Власнику Маркетплейсу (зокрема запуск кампаній в Каталозі ProSale), Користувач дає свою згоду на таке перенесення інформації та Контенту, а також на використання переданої інформації, Контенту та інших даних Власником Маркетплейсу на інших ресурсах.

2.4 Щоб товари були активними у Каталозі та залучали Покупців, Продавцеві необхідно запустити кампанію у розділі Каталог ProSale. Для запуску кампаній Продавцеві необхідно в Особистому кабінеті підключити один із стандартних способів оплати доступних на Маркетплейсі (Пром-оплата, післяплата, оплата на рахунок). За відсутності таких налаштувань, запуск кампаній є неможливим. Всі діючі кампанії можуть бути зупинені.
Детальніше про запуск та просування товарів в Каталозі за посиланням:
https://support.prom.ua/hc/uk/articles/360004966437.  

2.5 Будь-який Користувач, користуючись Сервісами на Маркетплейсі, може залишати свої відгуки про інших Користувачів, дотримуючись при цьому Правил публікації відгуків.

2.6 Власник Маркетплейсу не є стороною електронної угоди між Продавцем та Покупцем, предметом якої виступають товари, роботи або послуги, пропоновані Продавцями на їх Сайті/сторінці на Prom.ua. Всі угоди між Продавцями та Покупцями укладаються ними безпосередньо. Власник Маркетплейсу не є учасником таких угод, а лише надає комунікаційну торгову площадку для розміщення товарних позицій. Власник Маркетплейсу не несе відповідальності за зміст інформації, що передається, або одержуваної інформації і за шкоду, заподіяну в результаті використання Користувачами результатів Сервісів Маркетплейсу.

2.7 Покупці мають змогу здійснювати оплату, а Продавці отримувати кошти за замовлений на Маркетплейсі та/або Сайтах товар за допомогою інструменту “Пром-оплата”, що дозволяє  зробити угоду купівлі-продажу товару більш безпечною: Продавець отримує кошти за проданий товар тільки після отримання товару Покупцем. Підключаючи інструмент “Пром-оплата” та/або користуючись Сервісами на умовах Тарифу “Базовий”, та/або замовляючи Товар зі способом оплати “Пром-оплата”, Користувач погоджується з умовами використання інструменту “Пром-оплата”. Детальніше про те як працює інструмент Пром-оплата для Продавця за посиланням; для Покупця - за посиланням.

2.8 Можливість розрахунку за замовлення між Покупцем і Продавцем при оформленні замовлення на Сайтах продавців з Пром-оплатою здійснюється з урахуванням функціоналу “Prom-сервіс”. Оплачуючи замовлений на Сайті Продавця Товар на розрахунковий рахунок, Покупець погоджується з Умовами використання функціоналу  “Prom-сервіс”, деталі використання якого встановлені за посиланням.

2.9 На Сайтах Продавців Покупці мають змогу здійснювати покупки з їх оплатою за допомогою “Купити з Prom”, що є розширеною версією інструменту “Пром-оплата”. Детальніше про те як працює інструмент “Купити з Prom” за посиланням.

2.10 Замовляючи Товари через мобільний додаток Prom.ua для покупців з їх доставкою Новою поштою, Покупці мають можливість відстежувати статус замовленого товару прямо в Кабінеті Покупця, використовуючи для цього сервіс “Prom-доставка”. Замовляючи товари із сервісом  “Prom-доставка”, Покупці погоджуються з Умовами надання сервісу “Prom-доставка”.

3. Права та обов'язки Адміністрації Маркетплейсу

3.1 Адміністрація Маркетплейсу зобов'язується забезпечити можливість отримання Користувачем Сервісів в порядку, визначеному цією Угодою.

3.2 Адміністрація Маркетплейсу залишає за собою право на власний розсуд видаляти будь-яку інформацію, яка публікується Користувачами на Маркетплейсі, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів Маркетплейсу в будь-який час та без пояснення причин.

3.3 Адміністрація Маркетплейсу має право розміщувати рекламну і/або іншу інформацію в будь-якому розділі Маркетплейсу без узгодження з Користувачем.

3.4 У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди (разом з його невід'ємними частинами, в тому числі правилами, що містяться в Довідці для продавця та/або Довідки для покупця), Адміністрація Маркетплейсу має право призупинити, обмежити або припинити доступ такого Користувача до будь-якого з Сервісів в односторонньому порядку в будь-який час. При цьому Маркетплейс не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути нанесені Користувачеві такими діями.

3.5 Адміністрація Маркетплейсу має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі електронних, що містять інформацію про можливості Сервісів на Маркетплейсі, діяльність Власника Маркетплейсу або його партнерів, організаційно-технічну, інформаційну, маркетингову інформацію, комерційні пропозиції, а також інформацію, що безпосередньо пов`язана з наданням Користувачам послуг на Маркетплейсі (зокрема, але не виключно, сповіщення продавцям про отримання нового замовлення в Каталозі Маркетплейсу або Сайті продавця, а також про їх скасування тощо). Необхідність отримання таких повідомлень, а також їх перелік встановлений у довідці “Повідомлення від Prom”. Перелічені в цьому пункті Угоди повідомлення надходитимуть на контактні дані, надані Користувачем в Обліковому записі (Кабінеті продавця або Кабінеті покупця) або отримані від Користувача іншим законним способом. Користувач у будь-який момент може відмовитися від подальшого отримання повідомлень, крім тих, що прямо пов`язані з наданням послуг на Маркетплейсі та передбачені у довідці “Повідомлення від Prom”.

3.6 Адміністрація Маркетплейсу зобов'язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби підтримки у разі зазначення Користувачем ідентифікаційних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням Послуг.

3.7 Адміністрація Маркетплейсу має право здійснювати модерацію всього Контенту Товарних позицій на відповідність їх вимогам цієї Угоди, Правил розміщення інформації на Маркетплейсі, Правил публікації відгуків та чинного законодавства України, і у разі виявлених порушень в будь-який час на свій розсуд видаляти таку інформацію з Маркетплейсу без пояснення причин.

3.8 Адміністрація Маркетплейсу, враховуючи дії/бездіяльність Користувача на Prom.ua, який порушує положення Правил розміщення інформації на Маркетплейсі, що є невід'ємною частиною цієї Угоди, має право на свій розсуд повністю або частково обмежити доступ до Сервісів, що надаються на Маркетплейсі, відмовитися від надання послуг Користувачеві і розірвати з ним договір в односторонньому порядку.

3.9 У разі, якщо Адміністрація Маркетплейсу отримає відомості про незаконну діяльність Користувачів  та/або встановить факти чи з’ясує обставини, які вказують на те, що діяльність Користувачів  має ознаки незаконної, з метою забезпечення безпеки Користувачів і роботи Маркетплейсу, а також з метою запобігання  та припинення шахрайських дій на Маркетплейсі, має право  в односторонньому порядку призупинити, обмежити або зупинити доступ такого Користувача до будь-якого із Сервісів Маркетплейсу в будь-який час та/або розірвати договір в односторонньому порядку.

3.9.1.  Акцептуючи дану Угоду, Користувачі надають згоду, що Адміністрація Маркетплейсу має право здійснювати перевірку замовлень в тому числі інформації та/або документів, пов’язаних із замовленнями, а також розсилок та відгуків за допомогою свого програмного забезпечення, та, у разі виявлення відомостей або встановлення фактів, що мають ознаки отримання неправомірної вигоди, та/або маніпуляції з рейтингом Продавця або товарів на Prom,  та/або ухилення від сплати послуг,  та/або  недобросовісної конкуренції, та/або шахрайства, має право обмежити, призупинити, зупинити доступ такого Користувача до Електронного маркетплейсу та/або не приймати до уваги та/або не враховувати такі замовлення та відгуки. При цьому факт порушення або виявлення відомостей вважається підтвердженим, якщо Адміністрація Маркетплейсу оповістила про це Користувача та/або обмежила функціонал Електронного маркетплейсу для такого Користувача.

3.10 У разі, якщо Адміністрація Маркетплейсу виступає організатором чи партнером в рекламних акціях, бонусних програмах, спеціальних програмах лояльності та/або інших заходах, які передбачають надання заохочень Користувачам Маркетплейсу, як учасникам таких заходів, та у разі отримання  відомостей про незаконну діяльність учасників таких заходів та/або встановлення фактів чи обставин, які вказують на те, що діяльність учасників має ознаки незаконної та/або порушує умови та/або правила проведення таких заходів, Адміністрація Маркетплейсу, з метою забезпечення безпеки Користувачів та роботи Маркетплейсу, а також з метою запобігання  та припинення шахрайських дій на Маркетплейсі, має право в односторонньому порядку призупинити, обмежити або зупинити доступ такого Користувача до будь-якого із Сервісів Маркетплейсу в будь-який час та/або розірвати договір в односторонньому порядку.

3.11 Адміністрація Маркетплейсу з метою забезпечення безпеки Користувачів та роботи Маркетплейсу, а також з метою запобігання та зупинення шахрайських дій на Маркетплейсі має право запитувати документи, що ідентифікують Користувачів (фотографію Користувача в форматі селфі з відкритим паспортом, скан-копії (фотографії) паспорту Користувача, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань для фізичних осіб та юридичних осіб). Також, з метою підтвердження добросовісності діяльності Продавця, Адміністрація Маркетплейсу має право запитувати у Продавців документи, що підтверджують відправку товарів Покупцям. У випадку відмови надати документи, Адміністрація Маркетплейсу має право в односторонньому порядку призупинити, обмежити або зупинити доступ такого Користувача до будь-якого із сервісів в будь-який час.

3.12. Адміністрація Маркетплейсу має право видалити будь-які дані та інформацію, що міститься в Обліковому записі Користувача, а також припинити дію такого Облікового запису, за умови, що:

3.12.1. протягом 2 (двох) років з моменту створення такого Облікового запису Користувачем не було здійснено оплати за Послугу доступу до Маркетплейсу;

3.12.2. не було здійснено вхід до Облікового запису за логіном та паролем більш ніж протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів до дати видалення даних.

3.13. Адміністрація Маркетплейсу має право записувати телефонні розмови з Користувачами, (що можуть відбуватись будь-якими існуючими засобами зв'язку), за умови попередження їх про запис. Попередження про запис розмов може бути надіслане Користувачеві в Особистому кабінеті, та/або на електронну пошту, та/або в деяких випадках може звучати голосове сповіщення перед початком розмови. Не залежно від способу сповіщення Користувача про можливий запис розмов, розпочинаючи розмову з представником Маркетплейсу, Користувач надає згоду на запис розмови.

3.13.1. Представник Маркетплейсу в ході та/або після розмови з Користувачем має право зафіксувати домовленості/прохання Користувача та здійснити відповідні дії/застосувати відповідні налаштування на Маркетплейсі та/або Сайті Користувача для/в інтересах останнього.

4. Права та обов'язки Користувача

4.1 Під час реєстрації та/або заповнення форми замовлення та/або розміщенні Товарної позиції Користувач повинен надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в формі для реєстрації і в формах розділів маркетплейсу «Кабінет Компанії», та «Кабінет Покупця» і підтримувати цю інформацію в актуальному стані, такому, що відповідає дійсності. Користувач зобов'язується забезпечити достовірність наданої інформації. Користувач не має права вимагати від Адміністрації Маркетплейсу приховування будь-якої інформації про нього.

4.1.1. Шляхом підтвердження замовлення при його оформленні на Маркетплейсі, Користувач дає згоду на автоматичне створення Кабінету Покупця, для входу в який використовуватиметься або адреса електронної пошти або номер мобільного телефону, вказані при оформленні замовлення на Маркетплейсі. При цьому, Покупець в будь-який момент може видалити свій Кабінет Покупця, за умови, якщо він має до нього доступ.  

4.2 У разі надання недостовірної або неповної інформації, Адміністрація Маркетплейсу має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та припинити надання йому Послуг.

4.3 Користувач зобов'язується використовувати Маркетплейс/Сайт тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Власника Маркетплейсу.

4.4 Користувач не має права вчиняти дій, що впливають на нормальну роботу Маркетплейсу і є його несумлінним використанням. Користувач зобов'язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту інформації на Маркетплейсі.

4.5 Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю/Облікового запису шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.

4.6 Користувач не має права передавати, відступати, продавати, передавати в користування тощо свої логін і пароль для доступу до Маркетплейсу і Сервісів, а також права на Сайт, третім особам без згоди Адміністрації Маркетплейсу. У разі передачі логіна і пароля або прав на Сайт будь-третій особі, всю відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Користувач.

4.7 У разі, якщо Власник сайту бажає передати права на Сайт іншій особі (далі також - Новий власник), він зобов'язаний надіслати письмове повідомлення про це Власнику Маркетплейсу та інші необхідні документи, детальна інформація за посиланням. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Облікового запису Користувача, він повинен негайно повідомити про це Адміністрацію Маркетплейсу. Адміністрація Маркетплейсу не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису та/або Сайту Користувача. Користувач не може використовувати пароль і Обліковий запис/Сайт іншого Користувача без спеціального дозволу і згоди власника цього Облікового запису/сайту і/або пароля. Маркетплейс і Адміністрація Маркетплейсу не несуть відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, що виникли внаслідок невиконання Користувачем цих зобов'язань.

4.7.1  Адміністрація Маркетплейсу має право відмовити Користувачеві в процедурі зміни Власника Сайту, якщо товари Продавця були виключені з Каталогу ProSale через порушення умов Угоди користувача.

4.8 Користувач зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Маркетплейсу з метою, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України. Користувач не має права використовувати інформацію Сайту для особистих некомерційних цілей. Копіювання інформації з сайту забороняється.

4.9 Продавець зобов'язується не обмежувати можливість здійснення електронної угоди Покупцями на Маркетплейсі в розділі споживчих товарів шляхом відключення прийому замовлень в налаштуваннях Кабінету компанії, крім випадків, коли Продавець перебуває у відпустці або в неробочий час, вказаний Продавцем.

4.10 Продавці гарантують, що володіють всіма правами на використання матеріалів та Контенту, що розміщуються ними на Маркетплейсі в Каталозі та/або на Сайтах, у т.ч. правами інтелектуальної власності.

4.11 Користувач зобов'язується надати за запитом від Адміністрації Маркетплейсу додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до надання Сервісів (послуг).

4.12 Користувач зобов'язується дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні функціональних можливостей Маркетплейсу.

4.13 Користувачі Маркетплейсу зобов'язуються не допускати в адресу і щодо інших користувачів, Адміністрації та представників Маркетплейсу виразів і висловлювань у брутальній, образливій формі, проявляти агресію і застосовувати в своїх висловлюваннях (як усних, так і письмових) ненормативну лексику. У разі отримання скарги або фіксації Адміністрацією Маркетплейсу перерахованих вище дій, Адміністрація Маркетплейсу має право виставити такому Користувачеві попередження та/або обмежити доступ такого Користувача до Маркетплейсу та/або відмовитися від надання послуг і розірвати договір із Користувачем в односторонньому порядку.

4.14 ​​Користувачі, що пропонують до продажу товари на Маркетплейсі, зобов’язуються не дублювати інформацію, не наповнювати Каталог ProSale однаковими (повністю або частково) товарними позиціям (в тому числі, але не виключно, якщо товарні позиції містять часткове або повне співпадіння про товари, його опис, характеристики, ціну.  

5. Вимоги до Контенту. Розмежування відповідальності

5.1 Публікація інформації на Маркетплейсі і на Сайтах Продавців повинна здійснюватися в повній відповідності з вимогами чинного законодавства України, положень цієї Угоди та Правил розміщення інформації на Маркетплейсі,  Правил публікації відгуків, а також відповідати  Правилам оформлення товарних позицій на Маркетплейсі.

5.2 Пропозиція Продавця про продаж товару/послуги (Товарна позиція), яка публікується ним на Маркетплейсі/Сайті, має містити всю передбачену законодавством України (зокрема, але не виключно, Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів») інформацію для споживачів, зокрема:

5.2.1 найменування Продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

5.2.2 основні характеристики товару/продукції (назва товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються, дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об'єм тощо) і т.д.);

5.2.3 ціну (тариф), включаючи плату за доставку, та умови оплати;

5.2.4 умови повернення або обміну товару, порядок розірвання договору;

5.2.5 гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом продукції;

5.2.6 умови та правила придбання продукції, інші умови поставки або виконання договору.

5.3 Адміністрація Маркетплейсу не проводить обов'язкову перевірку інформації і Контенту, яка розміщується Користувачами на Маркетплейсі і на Сайтах і не несе відповідальності за відповідність такої інформації чинному законодавству України.

5.4  Адміністрація Маркетплейсу не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації Користувачем, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв'язку з цим (включаючи упущену вигоду).

5.5 Адміністрація Маркетплейсу не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Маркетплейсі та/або Сайтах Продавців, включаючи її відтворення і поширення, здійснені як в рамках Маркетплейсу, так і іншими можливими способами.

5.6 Адміністрація Маркетплейсу залишає за собою право в односторонньому порядку видаляти розміщений Користувачами Контент на вимогу від правовласників або компетентних державних органів, а також у разі, якщо розміщений Контент порушує права (у т.ч. права інтелектуальної власності) третіх осіб, або не відповідає, на думку адміністрації Маркетплейсу, принципам суспільної моралі.

Адміністрація Маркетплейсу також має право вимагати у Користувача підтверджуючі документи на розміщений Контент.

5.7 У разі виникнення в зв'язку з розміщенням Користувачем Контенту та/або будь-якої інформації, рекламних матеріалів, та/або змістом рекламних матеріалів (відповідністю змісту реклами вимогам чинного законодавства) та/або якістю товарів/послуг, які рекламуються, претензій, суперечок застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів або за рішенням суду, такий Користувач зобов'язується розглядати та вирішувати ці питання самостійно без залучення Адміністрації Маркетплейсу, а також зобов'язується компенсувати Власнику Маркетплейсу в повному обсязі збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, викликані порушенням ним умов цієї Угоди.

5.8 Вся розміщена Користувачами на Маркетплейсі/Сайті інформація вважається власністю Користувачів, які її розмістили, до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Всю відповідальність за відповідність такої інформації (Контенту) законодавству України несуть такі Користувачі. Користувачі Маркетплейсу не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими Користувачами і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

6. Вимоги до якості обслуговування Покупців

6.1 Всі Продавці зобов'язані сумлінно виконувати свої зобов'язання перед Покупцями, зокрема Продавці зобов'язуються:

6.1.1 обробляти замовлення і звернення Покупців щодо товарів/послуг Продавця, інформація про які розміщена на Маркетплейсі;

6.1.2 своєчасно інформувати Покупців про відсутність замовленого товару або неможливість його доставки в узгоджені сторонами терміни з обов'язковим зазначенням причин і уточненням термінів виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;

6.1.3 своєчасно (але не пізніше строку зазначеного Адміністрацією Маркетплейсу у відправленому Користувачеві повідомленні щодо скарги) розглядати і давати мотивовану відповідь на скарги, претензії і пропозиції, що надходять від Покупців, пов'язані з діяльністю Продавця на Маркетплейсі. Оперативно взаємодіяти з Адміністрацією Маркетплейсу в таких випадках, в той же термін повідомляти Адміністрації Маркетплейсу про результати розгляду таких звернень, а також дотримуватися рекомендацій щодо покращення якості обслуговування, тощо.

6.1.4  виконувати вимоги Закону України «Про захист прав споживачів» щодо прав покупців (споживачів) при придбанні ними товарів / послуг на Маркетплейсі, в тому числі встановлених статтями 12, 13 цього Закону.

6.1.4.1 Перед укладенням з Покупцем договору купівлі-продажу товару через Маркетплейс/Сайт продавця, Продавець повинен надати Покупцеві інформацію про:

  • найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;
  • основні характеристики продукції;
  • ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;
  • гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом продукції;
  • інші умови поставки або виконання договору;
  • порядок розірвання договору.

 

6.1.4.2 Продавці зобов'язані на вимогу Покупця впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів, не рахуючи дня покупки, обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив споживача за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, за умови що товар не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ про покупку даного товару. Якщо на момент обміну аналогічного товару, який би задовольняв вимоги споживача, немає в продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад сплачені грошові кошти за товар, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Не підлягають обміну (поверненню) товари, зазначені у Переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів".

6.1.4.3 Покупець має право розірвати договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту підтвердження Продавцем замовлення або з моменту отримання товару. Повернення товару відбувається відповідно до ст. 13 ч. 5 ст. 12 Закону України "Про захист прав споживачів". Дія цього пункту не поширюється на випадки (в тому числі, але не виключно) придбання на Сайті/Маркетплейсі Покупцем товару, виготовленого на замовлення, періодичних видань та в разі придбання запечатаного комп'ютерного обладнання, яке було відкрито Покупцем.

6.1.5 виконувати вимоги Закону України  «Про забезпечення функціонування української мови як державної» в частині обслуговування споживачів та розміщення інформації про товари та/або послуги державною мовою;

6.1.6  надавати Покупцям документ, що підтверджує покупку товару/послуги. Таким документом може бути (в тому числі наданий в електронній формі) квитанція, товарний, фіскальний чек або інший документ, що підтверджує покупку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.1.7 розміщувати достовірну та повну інформацію про товар (у т.ч. його опис та фото) на Маркетплейсі/Сайті державною мовою. Інформація про наявність товару і ціну повинна бути актуальною постійно. Покупець має право вимагати, а Продавець зобов'язаний продати йому товар за ціною, вказаною Продавцем на Сайті/Маркетплейсі відповідно до ст 18, 19 Закону України "Про захист прав споживачів".

6.1.8 дотримуватись стандартів якості обслуговування, викладених за посиланням: https://support.prom.ua/hc/uk/articles/5077257055645, в тому числі враховувати у своїй діяльності рекомендації, викладені за посиланнями: https://support.prom.ua/hc/uk/articles/360004991257 та https://support.prom.ua/hc/uk/articles/4405625013021;

6.1.9 не обмежувати Покупців у виборі доступних на Маркетплейсі/Сайті продавця способів оплати за товари та/ способів доставки замовлених на Маркетплейсі/Сайті Продавця товарів; не спонукати/просити Покупців змінити спосіб оплати та/або доставки, відмінити замовлення здійснене з Пром-оплатою тощо.

6.2 У разі порушення Продавцем викладених в цьому розділі Угоди вимог, а також при наявності неврегульованих Продавцем скарг від Покупців, частого скасування замовлень, відмови продати Покупцю товар за заявленою на Маркетплейсі/Сайті Продавця ціною та/або з обраним Покупцем способом оплати та/або доставки товару, збільшенні кількості негативних відгуків від Покупців і користувачів, Адміністрація Маркетплейсу залишає за собою право повністю або частково обмежити доступ до інформації про товари Продавця на Маркетплейсі, в тому числі обмежити доступ до Каталогу ProSale та деактивувати товари Продавця до моменту усунення Продавцем порушень, або обмежити доступ Продавця до інструменту Пром-оплата, (тимчасово або назавжди) і можливості приймати оплати з цим способом оплати відповідно, або обмежити доступ до можливості приймати замовлення зі способом доставки, яким Продавець відмовляється доставляти Покупцю товари, або видалити розміщений Продавцем Контент на Маркетплейсі або обмежити доступ Користувача до Облікового запису Продавця і доступ до Сервісів Маркетплейсу і/або відмовитися від надання послуг Продавцю і розірвати договір в односторонньому порядку. При цьому, обмеження доступу до Сервісів Маркетплейсу, в тому числі внаслідок порушення Користувачами положень даного розділу 6 "Вимоги до якості обслуговування Покупців", не вважається порушенням з боку Адміністрації Маркетплейсу та плата за послуги доступу до Сервісів Маркетплейсу за час обмеження доступу не повертається.

7. Відповідальність. Обмеження відповідальності.

7.1 Адміністрація Маркетплейсу не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Маркетплейсу/Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісів. Адміністрація Маркетплейсу не несе відповідальності за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет та мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісів.

7.2  Послуги на Маркетплейсі надаються «як є». Адміністрація Маркетплейсу не гарантує безумовного збереження Облікового запису Користувача, доменного імені піддомен.prom.ua Користувача та розміщеної Користувачем інформації на Маркетплейсі/Сайті/.

7.3  Адміністрація Маркетплейсу не несе відповідальності за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкове та безперебійне надання Сервісів, припинення доступу Користувача до Сервісів, а також за збереження логіна і пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сервісів, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Маркетплейсу, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.

7.4 Адміністрація Маркетплейсу не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельним засобів зв'язку та інше.

7.5 Адміністрація Маркетплейсу не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісів, або неможливості його використання або несанкціонованого доступу третіх осіб до комунікацій Користувача.

7.6 Адміністрація Маркетплейсу не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов'язані з використанням Користувачем Сервісів.

7.7 Адміністрація Маркетплейсу не несе відповідальності перед Користувачами або іншими третіми особами щодо:

7.7.1 змісту і законності, достовірності і повноти інформації (Контенту), що надається/отримується Користувачем при використанні Сервісів;

7.7.2 якості товарів/послуг, що продаються Продавцями на Маркетплейсі/Сайті, вчасну доставку;

7.7.3 відповідності товарів/послуг, придбаних за допомогою Маркетплейсу/Сайту, очікуванням і/або вимогам Покупця;

7.7.4  виконання Продавцями своїх зобов'язань по доставці Покупцям придбаних за допомогою Маркетплейсу/Сайту товарів/послуг, їх повернення або заміни, повернення коштів у разі розірвання договору тощо;

7.7.5 виконання гарантійних зобов'язань Продавцями перед Покупцями по придбаних за допомогою Маркетплейсу/Сайту товарів/послуг;

7.7.6 відповідності діяльності, здійснюваної Продавцем, з продажу товарів/надання послуг вимогам законодавства України;

7.7.7 виконання Покупцями своїх зобов'язань по оплаті замовлених у Продавців товарів/послуг.

7.8 У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Власника Маркетплейсу, пов'язаних з використанням Користувачем Сервісів Маркетплейсу, такий Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Адміністрацію Маркетплейсу від можливих збитків і розглядів, або виступити на боці Адміністрації Маркетплейсу в таких розглядах, а також відшкодувати збитки Власнику Маркетплейсу (включаючи судові витрати), завдані йому у зв'язку з претензіями та позовами, що пов'язані з розміщенням матеріалів, Товарних позицій і/або діяльністю Користувача на Маркетплейсі/Сайті.

7.9 Адміністрація Маркетплейсу не нестиме відповідальність за будь-які збитки або збитки, які прямо або побічно виникли у Покупців або Продавців в результаті діяльності Продавців на Маркетплейсі/Сайті. Адміністрація Маркетплейсу ні за яких обставин не несе відповідальності перед Користувачами або третіми особами за будь-які непрямі збитки, у тому числі упущену вигоду. Відповідальність Адміністрації Маркетплейсу обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Адміністрації Маркетплейсу в розмірі, що не перевищує вартість наданих послуг окремо взятому Користувачеві.

7.10 Адміністрація Маркетплейсу не контролює якість і терміни поставки Продавцями товарів/надання послуг, пропонованих ними за допомогою розміщення відповідної інформації на Маркетплейсу/Сайті. В результаті Користувач приймає умову, згідно з якою всі товари та послуги, що пропонуються через Маркетплейс/Сайт Продавцями, надаються ними під свою самостійну відповідальність та продаж таких товарів/надання послуг ніяк не пов'язаний з діяльністю Маркетплейсу. Покупець бере на себе повну відповідальність та ризики за отримання товарів і послуг, пропонованих Продавцями за допомогою розміщення відповідної інформації на Маркетплейсі/Сайті. Продавець приймає на себе повну відповідальність і ризики за оплату Покупцями придбаних товарів/наданих послуг.

7.10.1. Адміністрація Маркетплейсу залишає за собою право не розглядати будь-яких звернень, не надавати будь-якої підтримки, консультацій Користувачам та Відвідувачам Маркетплейсу з питань, що стосуються купівлі-продажу товарів поза межами Маркетплейсу (тобто не через Кошик або чат на Маркетплейсі). Звернення щодо купівлі-продажу товарів через чат можуть бути розглянуті виключно у разі, якщо можна прямо встановити зв`язок між спілкуванням Продавця із Покупцем щодо купівлі-продажу товару та замовленням цього товару за допомогою чату на Маркетплейсі.

7.10.2. Всі спори Продавець та Покупець щодо товарів, замовлених на Сайтах, зобов'язуються розглядати та вирішувати між собою. Відповідальність за дотримання вимог ЗУ «Про захист прав споживачів» покладається на сторони електронного правочину – Продавця та Покупця.

Адміністрація Маркетплейсу не виступає посередником у розгляді спорів/скарг між Продавцем та Покупцями щодо товарів, замовлених на Сайтах, за виключенням випадків, коли замовлений на Сайті Продавця товар було оплачено за допомогою Пром-оплати.

7.11 Адміністрація Маркетплейсу залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачем, без попередження, у випадках:

7.11.1 отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;

7.11.2  вимог власників прав інтелектуальної власності, у т.ч., але не обмежуючись, авторських або суміжних прав, прав на знаки для товарів та послуг, на винаходи та корисні моделі, на промислові зразки тощо, про припинення порушень його прав Користувачем на Маркетплейсі/Сайті;

7.11.3  іншого порушення прав або законних інтересів інших Користувачів Маркетплейсу, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням (у тому числі в разі порушень прав споживачів);

7.11.4  виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті або не відповідає вимогам цієї Угоди (разом з додатками);

7.11.5 виявлення інформації про Продавця що свідчить про несумлінне використання функціональних можливостей Маркетплейсу, надання Користувачем недостовірної інформації, здійснення діяльності з порушенням вимог чинного законодавства України.

7.12 Адміністрація Маркетплейсу має право видалити або передати іншому Користувачеві доменне ім'я формату піддомен.prom.ua, закріплене за Користувачем на підставі безкоштовного пакету послуг, якщо дане ім'я не використовується Користувачем протягом 6 і більше календарних місяців поспіль (немає відвідувань, немає логінів в «Особистий кабінет»).

7.13 Адміністрація Маркетплейсу не несе відповідальності за дії систем переказів, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.

7.14 У разі невиконання Продавцем п. 4.9 Угоди користувача, Адміністрація Маркетплейсу має право виключити з каталогу ProSale товари Продавця. Під виключенням із каталогу мається на увазі приховування на Маркетплейсі всіх товарів/послуг і будь-яких інших інформаційних сторінок, які розміщені Продавцем. Сайт продавця залишається доступний через пряме посилання на нього.

7.15 У разі виявлення на Маркетплейсі товарних позицій, що належать одному й тому самому Користувачеві (Продавцеві) та в яких дублюється (повністю або частково) інформація про товари, Адміністрація Маркетплейсу має право виключити усі товари такого Продавця із Каталогу ProSale (тобто обмежити доступ до таких товарних позицій) та/або обмежити доступ Користувача до Особистого кабінету в разі неусунення порушень у строки, визначені Адміністрацією Маркетплейсу.

8. Інтелектуальна власність

8.1 Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються на Маркетплейсі при наданні Сервісів, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу Сервісу і належать Маркетплейсу, крім дозволеного в цій Угоді, без дозволу Адміністрації Маркетплейсу чи іншого законного правовласника є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

9. Додатки до Угоди

9.1 Політика конфіденційності - знаходиться за посиланням.

9.2 Правила розміщення інформації на Маркетплейсі- знаходяться за посиланням.

9.3 Правила оформлення товарних позицій на Маркетплейсі- знаходяться за посиланням.

9.4 Правила публікації відгуків - знаходяться за посиланням.